Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Phó Tổng giám đốc
Cập nhật 05/04/2018 16:17

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc của Bà Phạm Huyền Khanh và bổ nhiệm Bà Vương Vân Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Nghi quyet HDQT ve viec mien nhiem va bo nhiem Pho tong giam doc.pdf

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?