Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật 11/08/2017 15:51

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật  

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) với các thông tin sau: 

Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ năm ngày 31 tháng 8 năm 2017  

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần JVC theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/07/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của BGĐ năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

- Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017;

- Các nội dung khác (nếu có).

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.  

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, giấy ủy quyền bản gốc (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.  

Các tài liệu liên quan đến Đại hội xin vui lòng truy cập website: www.ytevietnhat.com.vn

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 29/08/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Tầng 22 và tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043 683 0516                  Fax: 043 683 0578

Website: www.ytevietnhat.com.vn

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

 

Trân trọng thông báo./.

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?