Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Cập nhật 20/09/2016 18:01

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật  

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) với các thông tin sau: 

Thời gian: 08g00, thứ sáu ngày 30  tháng 9 năm 2016  

Địa điểm: Tổ chức tại Khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được xác định theo danh sách chốt vào ngày 09/09/2016. 

Nội dung: 
•    Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
•    Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
•    và một số nội dung khác.
 

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.  

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, giấy ủy quyền bản gốc (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.  

Các tài liệu liên quan đến Đại hội xin vui lòng truy cập website: www.ytevietnhat.com.vn

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 28/9/2016 với Mrs Châu 0902.117.078 

Trân trọng! 

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?