Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo đơn từ nhiệm của TV Ban kiểm soát
Cập nhật 07/07/2016 16:57

Thông báo đơn từ nhiệm của TV Ban kiểm soát:

Ngày 07/07/2016, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các ông, bà sau:

1.      Ông Nguyễn Hữu Thắng – Trưởng Ban kiểm soát

2.      Bà Phạm Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban kiếm soát

Theo đó, kể từ ngày 07/07/2016, Ban kiểm soát của Công ty gồm có ông, bà sau:

Ông Nguyễn Văn Dương – Thành viên Ban kiểm soát

 Tại đây

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?