Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự cao cấp của Công ty con
Cập nhật 15/06/2016 13:36

Nghị quyết HĐQT số 1506/2016-NQHĐQT về thay đổi nhân sự cao cấp của Công ty con: 

1. Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật (chức vụ Giám đốc) của Công ty TNHH Kyoto Medical Science (công ty con 100% sở hữu thuộc JVC) đối với bà Nguyễn Phương Hạnh.

2. Bố nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Đỗ Thanh Tùng.

3. Bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Tùng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science (Giám đốc).

Chi tiết

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?