Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự chủ chốt
Cập nhật 14/06/2016 16:44

Nghị quyết HĐQT ngày 14/06/2016 về thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty với các nội dung sau: Tại đây

1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Giáp và bầu ông Đỗ Thanh Tùng giữ chức danh chủ tịch HĐQT kể từ ngày 14/06/2016.

2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Giáp và bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Tùng làm Giám đốc công ty.

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật cũ: ông Lê Văn Giáp

Người đại diện theo pháp luật mới: ông Đỗ Thanh Tùng

Theo đó, kể từ ngày 14/06/2016 HĐQT của Công ty gồm các ông,bà sau:

ông Đỗ Thanh Tùng: chủ tịch HĐQT

ông Lê Văn Giáp: thành viên HĐQT

ông Nguyễn Mạnh Cường: thành viên HĐQT

ông Nguyễn Thế Hướng: thành viên HĐQT

bà Hồ Bích Ngọc: thành viên HĐQT

Kể từ ngày 14/06/2016 Ban điều hành của Công ty gồm các ông, bà sau:

ông Đỗ Thanh Tùng: Giám đốc

bà Nguyễn Phương Hạnh: Phó Giám đốc

bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Phó Giám đốc

bà Đỗ Thị Ngọc Hoa: Phó Giám đốc

bà Hồ Bích Ngọc: Kế toán trưởng

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?