Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ
Cập nhật 13/05/2016 09:34

Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ:

- Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số lượng CP nắm giữ trước khi giao dịch: 72.358 CP (Tỷ lệ:0,06%)

- Số lượng CP đăng ký bán: 72.000 CP

- Số lượng CP đã bán: 72.000 CP

- Số lượng CP nắm giữ sau giao dịch: 358 CP

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Thời gian thực hiện giao dịch: 11/05/2016.

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?