Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ
Cập nhật 06/05/2016 13:41

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ:

- Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:72.358 CP (Tỷ lệ: 0,06%)

- Số lượng CP đăng ký bán: 70.000 CP

- Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 358 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân

- Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận, khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 11/05/2016 đến 10/06/2016.

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?