Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Hội nghị trực tuyến Kết hợp quân dân y toàn quốc lân thứ 5 giai đoạn 2005-2015
Cập nhật 03/05/2016 21:20

Thời gian diễn ra Hội nghị trực tuyến từ 07h00 đến 12h00 ngày 10/5/2016. Điểm cầu Trung ương: tại số Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Điểm cầu địa phương: tại Hội trường của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công văn:
 

CV so 2317. 1.jpg 
CV so 2317.2.jpg 
Chuong trinh.jpg 

10-5-16 Giay moi 1.jpg
10-5-16 Giay moi 2.jpg
 
CV so 2319.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách các cá nhân tập thể được tặng bằng khen:  

 

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

 

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?