Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo về đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT
Cập nhật 29/04/2016 14:46

Thông báo về đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT:

- Ngày 28/04/2016, HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Phương Hạnh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh.

Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tại đây

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?