Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Nghị quyết & Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
Cập nhật 30/05/2014 17:35

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Download tại đây

Nghị quyết HĐQT lùi lại thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  năm 2014 Download tại đây

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?