Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2012
Cập nhật 02/04/2013 17:45

1. Thư mời họp Download tại đây

2. Ủy quyền tham dự họp  Download  tại đây

3. Phương án tăng vốn điều lệ Download tại đây

4. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2012 Download tại đây

5. Tờ trình ĐHĐCĐ Download tại đây

6. Phương án hoán đổi cổ phần Download tại đây

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?