Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp

Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012
Cập nhật 02/04/2013 17:32

1. Đơn xin ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS Download tại đây

2. Sơ yếu lý lịch Download tại đây

3. Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Download tai đây

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị Download  tại đây

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?