Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Điều lệ công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật
Cập nhật 02/04/2013 10:41

Điều lệ công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật. Download tại đây

Điều lệ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu ngày 21/11/2012 Download tại đây

Điều lệ công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/09/2014 Download tại đây

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?