Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Yêu cầu xử lý trên 15,5 tỷ đồng sai phạm
Cập nhật 28/12/2012 14:49
 Sai tăng gần 15 tỷ đồng

D.A đường tỉnh 915 và D.A nâng cấp mở rộng đường vào Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở GTVT Trà Vinh làm chủ đầu tư (CĐT), được phê duyệt tại Quyết định số 1597/QĐ-UBND và Quyết định 522/QĐ-UBND. Thời gian thực hiện D.A từ năm 2009 - 2012 với 32 gói thầu.

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra các gói thầu xây lắp số 08, 09, 10 tại D.A đường tỉnh 915 và gói thầu 05, 06, 07 tại D.A nâng cấp mở rộng đường vào Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả, tại cả 2 D.A, CĐT đều có sai sót trong công tác lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ khảo sát, thiết lập D.A, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Tại D.A đường tỉnh 915, công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát thiết kế được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, nhưng CĐT không thực hiện việc lập hồ sơ yêu cầu, do vậy nhà thầu không có hồ sơ đề xuất. Khi lập D.A đầu tư xây dựng công trình, tư vấn thiết kế đã không lập phương án qua sông Bến Cát theo phương án xây dựng cầu để so sánh và lựa chọn với phương án xây dựng bến phà để đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

Việc thực hiện giám sát nội bộ công tác khảo sát địa chất của nhà thầu khảo sát chưa đúng quy định, nhật ký khảo sát không ghi đầy đủ các nội dung, không có chữ ký của cán bộ phụ trách bộ phận khảo sát, cán bộ giám sát của nhà thầu.

CĐT không ký theo dõi vào nhật ký khảo sát xây dựng. Các phiếu kết quả thí nghiệm đất không đóng dấu Las-XD của phòng thí nghiệm, không có chữ ký của nhân viên thí nghiệm, trưởng phòng thí nghiệm và người giám sát của CĐT; không có biên bản nghiệm thu hiện trường công việc khảo sát theo quy định.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán còn sai sót nên đã làm tăng dự toán các gói thầu của 2 D.A lên đến trên 14,8 tỷ đồng, trong đó D.A đường tỉnh 915 là trên 11,7 tỷ đồng.

Nghiệm thu, thanh toán sai thực tế


Việc đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu cũng có nhiều sai sót, chưa phát hiện được sai lệch trong đơn giá tổng hợp và đơn giá chi tiết.

Tại mục đơn giá quan trắc chuyển vị trí ngang cầu Tổng Long gói 09, nhà thầu lập với đơn giá gần 10 triệu đồng/bộ trong khi tại cầu Vàm Trà Cú cùng gói thầu nhà thầu lập với đơn giá chỉ với trên 117 nghìn đồng/bộ. Chênh lệch giá trị của mục công việc này là trên 235 triệu đồng.

Phương án kỹ thuật thi công trong hồ sơ dự thầu không phù hợp với điều kiện thi công thực tế, như trụ T4 cầu Vàm Trà Cú nằm hoàn toàn trên cạn nhưng phương án kỹ thuật thi công là dưới nước.

 Tại D.A nâng cấp mở rộng đường vào Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phát hiện được sai lệch trong đơn giá tổng hợp và đơn giá chi tiết đối với công việc sản xuất và gia công lan cầu Sóc Ruộng. Trong đơn giá chi tiết, nhà thầu đã lập nhầm giá vật liệu của tán thép thành giá của 1m lan can dẫn đến đơn giá tổng hợp cho 1m lan can là trên 26,7 triệu đồng/m. Số tiền chênh lệch này là trên 1,2 tỷ đồng. Trách nhiện thuộc về Tổ chuyên gia đấu thầu, Ban Quản lý (BQL) các D.A giao thông và CĐT.

Đơn vị tư vấn giám sát không bố trí đủ nhân lực để thực hiện giám sát như trong hồ sơ đề xuất. D.A đường tỉnh 915, hồ sơ đề xuất bố trí 10 tư vấn giám sát viên và 1 tư vấn giám sát trưởng nhưng thực tế chỉ có 3 tư vấn giám sát kể cả tư vấn giám sát trưởng. Nhà thầu tư vấn giám sát thay đổi tư vấn giám sát trưởng và tư vấn giám sát viên nhưng không có văn bản chấp thuận của CĐT. Tư vấn giám sát trưởng chưa đủ năng lực kinh nghiệm như hồ sơ yêu cầu. Tư vấn giám sát không ghi nhật ký giám sát.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và báo cáo kết quả thẩm định về dự toán rà, phá bom, mìn, vật nổ còn sai sót tại 2 D.A đã làm tăng dự toán gói thầu trên 610 triệu đồng. CĐT không có quyết định phê duyệt dự toán gói thầu rà phá bom, mìn, ký kết hợp đồng khi dự toán chưa được phê duyệt. Việc CĐT phê duyệt chi phí tư vấn kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình đối với các công trình thuộc cả 2 D.A là không có cơ sở.

CĐT cũng đã nghiệm thu và thanh toán sai tiền thiết kế bản vẽ thi công cho Cty Cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh và Cty Cổ phần Đầu tư tư vấn xây dựng 533 phía Nam số tiền trên 150 triệu đồng và trên 610 triệu đồng cho gói thầu rà phá bom mìn cho Cty TNHH MTV 319, Bộ Quốc phòng.

Trách nhiệm để ra những vi phạm trên thuộc về CĐT, nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế, BQL các D.A giao thông, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công.
 
Kiểm điểm tổ chức, cá nhân sai phạm

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm điểm trước những vi phạm; Sở GTVT chấn chỉnh Hội đồng Thẩm định, BQL các D.A giao thông, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra sớm khắc phục các sai phạm; BQL các D.A giao thông tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến sai phạm, nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng khối lượng.

Về mặt tài chính, Chánh Thanh tra Bộ yêu cầu xử lý trên 15,5 tỷ đồng do công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán không đúng quy định đối với 2 D.A. Sở GTVT Trà Vinh và BQL các D.A giao thông có trách nhiệm thu nộp số tiền trên 759 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ; thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự toán đối với các gói thầu xây lắp có sai sót, thực hiện phê duyệt dự toán gói thầu rà, phá bom, mìn vật nổ theo quy định làm cơ sở thanh toán và quyết toán cho nhà thầu.

Bảo Anh
Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?