Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
Cập nhật 28/12/2012 14:46
Tại Cục, thành phần Hội đồng Nghiệm thu một số đề tài, nhiệm vụ chưa đúng với quyết định thành lập Hội đồng Nghiệm thu của Bộ; thanh toán các hợp đồng biên soạn bài giảng, giảng bài, chấm bài, khảo sát xây dựng chương trình giảng dạy thực hiện chưa sát với thực tế; thời gian mở lớp học và thời gian thực hiện hợp đồng chưa hợp lý.

Tại các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, sản phẩm của một số hợp đồng phục vụ nhiệm vụ khoa học chưa đầy đủ về số lượng và chất lượng theo yêu cầu của hợp đồng thuê khoán. Trong công tác tài chính, Trung tâm đã lập chứng từ thanh toán công tác phí không đúng với quy định của Nhà nước; chi tiền cho cán bộ công nhân viên tham gia hoạt động kiểm định và dịch vụ còn chưa chặt chẽ. Một số hợp đồng thuê khoán ký với bên ngoài, nhân viên của Trung tâm ký hợp đồng là không đúng thẩm quyền.

Tương tự, tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp I, một số hợp đồng chi phí thuê nhân công để thực hiện công tác kiểm định và dịch vụ lớn, có tổng chi phí vượt quá quy chế chi tiêu nội bộ; một số hợp đồng giao khoán công việc và biên bản nghiệm thu chưa đóng dấu Trung tâm. Hợp đồng giao khoán công việc chưa ghi rõ số người thực hiện và không phù hợp với danh sách nhận tiền. Mua sắm trang thiết bị còn thiếu hồ sơ chào hàng cạnh tranh…

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Công thương đã yêu cầu Cục KTAT&MTCN tăng cường quản lý các đề tài khoa học, tiến hành kiểm tra chứng từ thanh toán tiền đề tài, nhiệm vụ khoa học, phí kiểm định…; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xem xét việc giải trình số tiền hơn 500 triệu đồng thanh toán công tác phí; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý và thực hiện công tác tài chính, ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng các đề tài, nhiệm vụ khoa học, hoạt động có thu tại Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II theo quy định.
 
 Tuyết Anh
Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?