Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Huyện “ngâm” kết luận thanh tra
Cập nhật 28/12/2012 14:44
Khiếu nại một đằng, giải quyết một nẻo

Thực hiện Nghị quyết số 03 năm 1993 của Tỉnh ủy Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên) giao đất nông nghiệp ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, trong đó hộ gia đình bà Phạm Thị Làn (mẹ đẻ ông Thu) được chia 1 nửa diện tích thửa đất ao số 135 có diện tích 255m2. Đổi lại gia đình đã bị trừ đi 85m2 đất ruộng ngoài đồng theo mức quy đổi lúc bấy giờ 3m2 đất ao bằng 1m2 đất ruộng.

Tại bản đồ thực hiện Nghị quyết 10 năm 1988 và Sổ mục kê năm 1993, thửa 134 có diện tích 310m2 đất thổ cư và thửa 135 có diện tích 511m2 đất ao (bà Làn được hưởng 1 nửa) đều mang tên bà Làn. Kể từ đó, gia đình yên ổn làm ăn, sử dụng đúng mục đích diện tích đất ao.

Ông Thu cho biết, tháng 2/1998, gia đình bà Nguyễn Thị Nông cùng một số người trong dòng họ đến đe dọa và phá hoại rau màu của gia đình, đòi lại thửa đất ao vì cho rằng thuộc quyền sở hữu của bố chồng bà Nông từ trước năm 1988.

Ngày 10/4/1998, theo đơn đề nghị của bà Làn, UBND xã đã tổ chức hòa giải giữa các bên liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình hòa giải, thôn, xã không bám sát vào tài liệu địa chính về việc thực hiện Nghị quyết 03 để giải thích cho các hộ hiểu; chưa xác định rõ chủ thể tranh chấp đất đai với gia đình bà Làn là ai. Do vậy, việc hòa giải không thành.

Trong khi đó, tại Sổ mục kê năm 1998, UBND xã “tự ý” thay đổi tên chủ sử dụng diện tích 172,4m2 đất thuộc 255m2 đất ao tại thửa số 135 thành UBND xã mà gia đình không hề hay biết.

Ngày 11/3/2000, anh Nguyễn Văn Kiên (con trai bà Nông) cùng anh Nguyễn Văn Tý và một số người khác nhiều lần kéo đến đẩy xe cát san lấp ao của gia đình, đồng thời có lời lẽ dọa nạt.

Sau nhiều lần “kêu cứu” lên xã không thành, bà Làn tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện Mỹ Hào.

Tiếp nhận đơn khiếu nại, UBND huyện Mỹ Hào không ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra hoặc tổ công tác tiến hành xác minh mà chỉ giao việc bằng phiếu chuyển đơn cho Phòng Địa chính. Phòng Địa chính cũng không có văn bản giao cho cán bộ tiến hành xác minh vụ việc.

Sau đó, Phòng Địa chính có Báo cáo số 02/BC-ĐC về kết quả, kiểm tra xác minh đơn khiếu nại của công dân. Tại báo cáo, đơn vị này chỉ căn cứ vào bản đồ được đo đạc lại năm 1998, diện tích đất thổ cư của gia đình bà Làn tăng từ 310 lên 384,8m2, đồng thời diện tích thửa đất ao gia đình được chia giảm (sau khi cắm lại mốc giới) xuống 172,4m2. Từ đó, kết luận: “Hộ gia đình bà Phạm Thị Làn đã tự ý sử dụng sai mục đích diện tích 74,8m2 đất ao dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản sang đất thổ cư, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép”.

Ngày 8/11/2000, UBND huyện Mỹ Hào ban hành Quyết định số 749/QĐ-UB giải quyết đơn tranh chấp giữa hộ bà Làn và ông Tý, ông Kiên có nội dung: Thu hồi diện tích 172,4m2 đất ao hộ bà Làn sử dụng sai mục đích. Giao cho UBND xã được quyền quản lý và sử dụng…

Kết luận thanh tra bị “ngâm” hơn 4 năm

Năm 2008, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tiến hành xem xét, giải quyết nội dung đơn của bà Làn.

Ngày 26/10/2008, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 36/KL-TT nêu rõ việc hộ gia đình bà Nông tranh chấp 172,4m2 trong 255m2 đất ao đã được chia cho hộ gia đình bà Làn khi thực hiện Nghị quyết 03 là không có căn cứ. Việc “tự ý” chuyển quyền sử dụng đất gia đình sử dụng và đang có tranh chấp sang UBND xã quản lý mà không có lý do chính đáng và không thông báo cho gia đình biết là không đúng Luật Đất đai năm 1993.

Bên cạnh đó, quá trình xác minh của Phòng Địa chính đã không nghiên cứu kỹ hồ sơ địa chính dẫn đến báo cáo xác minh sơ sài và không logic. Việc kết luận gia đình bà Làn sử dụng sai mục đích làm căn cứ để thu hồi đất chưa được lập biên bản xác lập chứng cứ và chưa dẫn chiếu được điều khoản cụ thể hiện hành.

Trong quá trình xác minh không tập trung vào nội dung, mục đích cần giải quyết mà chủ yếu tập trung vào xử lý vi phạm sử dụng đất. Khi giải quyết không tiến hành xem xét thực tế, dẫn đến việc hộ có vi phạm thì không bị xử lý, hộ chưa có căn cứ vi phạm lại xử lý dẫn đến việc khiếu kiện trong nhân dân.

Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND huyện Mỹ Hào là không đúng với nội dung, mục đích của giải quyết tranh chấp đất đai. Trong quyết định có nội dung thu hồi đất, gây khó khăn cho công dân trong việc xác định loại hình đơn, thẩm quyền giải quyết đơn tiếp theo của cơ quan chức năng.

Thanh tra tỉnh khẳng định không có cơ sở để kết luận gia đình bà Làn sử dụng sai mục đích diện tích 172,4m2 như kết luận của Phòng Địa chính huyện tại Báo cáo số 02. Bên cạnh đó, Quyết định số 749 của UBND huyện Mỹ Hào về giải quyết tranh chấp đất đai là trái pháp luật vì không làm rõ được chủ thể và đối tượng tranh chấp đất đai, quyết định không làm rõ được bản chất của việc tranh chấp đất đai lại có nội dung thu hồi đất, việc thu hồi đất không đúng với hồ sơ địa chính do xã quản lý.

Nhằm chấm dứt khiếu nại ngay từ cơ sở, Thanh tra tỉnh kiến nghị, giao UBND huyện Mỹ Hào xem xét giải quyết lại vụ việc bảo đảm đúng pháp luật.

Ông Thu bức xúc: “Chính bởi vì chính quyền làm sai khiến hơn chục năm trời, gia đình tôi phải nhọc nhằn đội đơn. Nhưng, ngay cả khi có kết luận thanh tra đến nay đã hơn 4 năm, vụ việc của gia đình vẫn không được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết dứt điểm”.

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên sớm chỉ đạo giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, tránh tình trạng khiếu kiện bức xúc kéo dài.
 
Long - Dương
Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?