Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516

FCR Prima T2

1. Nhà sản xuất: Fujifilm (Nhật Bản)

2. Cấu hình

 • Đầu đọc FCR Prima T2
 • Cassette và tấm tạo ảnh các cỡ
 • Máy tính điều khiển và xử lý hình ảnh
 • Màn hình hiển thị (mua tại Việt Nam)
 • Máy in phim khô Drypix Smart/ Drypix Lite

3. Thông số kỹ thuật

3.1. Đầu đọc CR

 • Số cửa đọc: 01 cửa
 • Có thể đọc các cỡ cassette: 35×43cm, 35×35cm, 24×30cm, 18×24cm,15×30cm
 • Công suất đọc của máy: Lên đến 73 cassette/giờ
 • Mật độ điểm ảnh: 10 pixel/mm, 5 pixel/mm
 • Thời gian hiển thị trên màn hình: 33 giây

3.2. Phần mềm xử lý ảnh

 • Cài đặt thông tin bệnh nhân và điều kiện thăm khám. Thông tin bệnh nhân bao gồm ID, tên, giới tính, trọng lượng, ngày sinh và ý kiến của bệnh nhân
 • Chức năng tiếp nhận ảnh
 • Chức năng QA: Danh mục chụp, giá trị mật độ và giá trị độ tương phản, điều kiện xử lý ảnh, xoay ảnh, thêm chú thích.
 • Chức năng thay đổi thông tin ảnh bao gồm: Thông tin bệnh nhân, danh mục chụp, cài đặt đầu ra
 • Chức năng xử lý ảnh: Xử lý chia bậc, Xử lý độ đáp ứng, Xử lý kiểm soát dải động, Xử lý loại bỏ lưới, Kiểm soát độ nhiễu linh hoạt.
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?