Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Dịch vụ kỹ thuật

- Dịch vụ cung cấp trong thời hạn bảo hành
- Dịch vụ cung cấp trong và sau khi kết thúc thời hạn bảo hành
- Dịch vụ bảo trì hằng năm sau khi kết thúc thời hạn bảo hành
- Dịch vụ bảo trì trọn gói sau khi kết thúc thời hạn bảo hành

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?